Ştiri

“Care a fost drumul credinței tale, Petru?”

Exerciții Spirituale pentru tineri la Luncani

În perioada 9-13 iulie 2013, la Centrul de Spiritualitate al Mănăstirii Carmelitane de la Luncani, județul Bacău, au avut loc o serie de Exerciții Spirituale pentru tineri, organizate de Comisia de Pastorație Vocațională (CRSM).

Tema Exercițiilor a fost: “Care a fost drumul credinței tale, Petru?” care ne-a îndemnat pe toți să aprofundăm identitatea creștină în jurul figurii Sfantului Petru, având în vedere și faptul că anul acesta este dedicat credinței.

Într-o perioadă marcată de neliniște, agitație și probleme cotidiene, cei 23 de tineri care au participat au uitat pentru câteva zile de stresul și zbuciumul sufletesc zilnic.

Mai multe >>


 

Viaţa ca vocaţie

 

log eng 50%În perioada 19-25 martie, 2012 a avut loc la Lourdes cea de a XV-a adunare generală UCESM (Uniunea Conferinţelor Superiorilor Majori din Europa), cu tema  ”Viaţa ca vocaţie” şi motoul ”Cuvântul lui Dumnezeu a venit la mine” (Jer 1,4). La adunare au participat 100 de surori şi călugări din 27 de ţări ale Europei.

România a fost reprezentată de Sr. Varvara Acatrinei CJ, preşedintele CRSM, Pr. Emilian Cătălin OFMConv, preşedintele CSMR şi de sr. Ildikó Homa SSS, secretara generală CRSM.

Invitatul principal al adunării a fost E.S. Monsg. Joseph W. Tobin Secretarul Congregaţiei pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţiile de Viaţă Apostolică. Monsg. Tobin în cadrul conferinţei Sale a prezentat tema “viaţa ca un pelerinaj”, dezvoltând această temă prin trei puncte principale:

  • Votul ascultării: Cel mai important pentru persoanele consacrate în Europa este cel al ascultării, vot care este bazat pe ascultarea comună a Cuvântului lui Dumnezeu.
  • Legătura dintre vocaţie şi viaţa profesională: Competenţele profesionale sunt importante în viaţa persoanelor consacrate care îi slujesc pe oameni, dar viaţa consacrată nu se poate reduce numai la dimensiunea profesionalismului.
  • Modul în care menţinem iubirea: Este necesar să înţelegem vocaţia ca un mister al alianţei, pentru că atunci când misterul dispare, şi iubirea va începe să se stingă.

În a doua parte a conferinţei sale, Monsg. Tobin ne-a ajutat să înţelegem cum ne poate ajuta experienţa  Apostolului Paul trăită în prima comunitate creştină din Filipi (Fapte capitolul 16.) în aprofundarea în stil european a misiunii vieţii consacrate de azi. În trăirea misiunii, aşa cum ne îndeamnă şi Scrisoarea Sf. Apostol Paul către Filipeni, aspectul cel mai important este cel al bucuriei. Este nevoie de o misiune trăită cu bucurie.

În cadrul programului participanţii au avut posibilitatea de a participa la un pelerinaj organizat de Conferinţa găzduitoare (CORREF – Conferinţa Superioarelor şi Superiorilor Majori din Franţa) urmând prin Lourdes paşii Bernadettei Soubirous care ne-a ajutat să contemplăm într-un mod mai profund misterul zămislirii neprihănite.

Cu ocazia celei de a XV-a adunări generale s-a ales şi noul Consiliu Executiv al UCESM-ului: în funcţia de Preşedinte  a fost ales Pr. Giovanni Peragine CCRSP (Albania), în funcţia de Vice-preşedinte Sr. Viviana Ballarin OP (Italia), iar în funcţia de Consilieri, Pr. Mariano Sedano Sierra CMF (Rusia) şi Sr. Ivanka Mihaljevic SSF (Bosnia-Herţegovina).

 

 

Mesajul adunării generale UCESM 2012: ”Vocea viitorului” – pentru toate persoanele consacrate

Noi membrii ai UCESM, participanţi ai celei de a XV-a Adunări Generale am fost impresionaţi de exemplul Bernadetei şi de răspunsul ei dat Lui Dumnezeu. În această adunare am reflectat asupra temei: ”Viaţa ca vocaţie”.

„Cuvântul lui Dumnezeu a venit la mine.” (Ier1,4) Vocaţia noastră este adânc înrădăcinată în Cuvântul lui Dumnezeu, El fiind fundamentul chemării noastre, a persoanelor consacrate. Ca şi credincioşi creştini experimentăm acest Cuvânt viu prin relaţia personală cu Isus Cristos. Suntem convinşi că suntem chemaţi la ”a păstra iubirea”.

”Te-am cunoscut ... Te-am consacrat ... te-am trimis ca profet.” (Ier 1,15) Fiecare viaţă umană este o vocaţie, chemată să fie şi să împlinească o îndatorire foarte specială, în comuniune şi în solidaritate cu alţii. Aşa cum am fost chemaţi odată, auzim şi astăzi această chemare: „Mergi înaintea mea ca să pregăteşti căile mele.” (Lc 1, 79)

”Nu spune, sunt prea tânăr. Trebuie să mergi la fiecare la care te trimit.” (Ier 1,7) Fiind conştienţi de limitele noastre, putem deveni ezitanţi sau incapabili de a vorbi. În complexitatea problemelor cu care ne confruntăm, uneori ne simţim descurajaţi ... Putem ajunge chiar la punctul în care ne îndoim de faptul că viaţa consacrată ar mai avea sens pentru tinerii din Europa de azi. Dar în acelaşi timp, în fragilitatea şi sărăcia noastră, Dumnezeu ne spune aceleaşi cuvinte pe care i le-a spus lui Ieremia: ”trebuie să mergi la fiecare la care te trimit ...” Într-o lume care suferă, Institutele şi Congregaţiile noastre sunt locuri ale solidarităţii şi încrederii, unde mai multe generaţii de fraţi şi surori se simt coresponsabili pentru prezent şi pentru viitor.

”Nu-ţi fie teamă, pentru că eu sunt cu tine.” (Ier 1,8) Cu toţii ştim că trăim într-o perioadă de criză a credinţei şi a vocaţiilor, dar să nu ne descurajăm. Domnul cel Înviat este cu noi! Iubirea Lui îndurătoare ne umple cu bucuria şi curajul Lui. Avem foarte multe daruri pe care le putem împărtăşi cu oamenii din Europa de azi. Ziua de azi e kairos pentru noi.

”Te-am pus peste neamuri ... să zideşti şi să răsădeşti.” (Ier 1,10) Provenim din naţiuni diferite, unde suntem chemate să fim martori ai prezenţei Domnului. Plantăm seminţele lui Dumnezeu, participăm la construirea unei lumi noi. Luăm parte în misiunea lui Dumnezeu care ne-a promis că va crea lucruri noi. (cf Rev 21,5)

”Cuvântul lui Dumnezeu a venit la mine. Ce vezi?” (Ier 1,11.13) Vedem că realitatea lumii are nevoie de iubirea lui Dumnezeu: demnitatea persoanei trebuie reafirmată, piciorale săracilor trebuiesc spălate, inimile însetate trebuiesc adăpate. Vedem că Dumnezeu lucrează în inimile noastre, prin bucuria şi speranţa care ne-o dă astăzi. Vedem orizonturi noi, care ne inspiră să continuăm pelarinajul nostru de credinţă, alături de Dumnezeu.

         

 

 

 

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro