Ştiri

 

MESAJUL ADUNĂRII GENERALE
A CONFERINŢEI ROMÂNE A SUPERIOARELOR MAJORE  - 2011

În perioada 17-20 septembrie 2011 a avut loc la Centrul de Conferinţe Jakab Antal din Şumuleu Ciuc, cea de-a XXII-a Adunare Generală CRSM cu tema: „Viaţa consacrată încotro? Semne de speranţă în realitatea românească. La aceasta au participat 45 de surori superioare şi delegate din diferite congregaţii din România. Sfânta Liturghie  de deschidere a fost celebrată de PS Tamás József, episcop auxiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia. PS Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla, responsabil pentru viaţa consacrată în cadrul CER,  a celebrat liturghia în rit bizantin în Sanctuar, în a doua zi a întâlnirii. Adunarea Generală a fost prezidată de Sr. Varvara Acatrinei, CJ preşedinte al CRSM, moderată de Sr. Felicia Ghiorghieş, OA şi s-a încheiat cu liturghia de mulţumire celebrată de Pr. Prof. Dr. Isidor Mărtincă de la Bucureşti.

În cadrul zilei de formare spirituală, sr. Anna Diekmann, MSC ne-a oferit posibilitatea de a reflecta asupra realităţii noastre în lumina lui Dumnezeu. Pentru a afla încotro ne îndreptăm a fost necesar, mai întâi, să analizăm realitatea societăţii şi a Bisericii în care trăim: să ne reamintim istoria congregaţiilor noastre în timpul comunismului, evoluţia din ultimii 20 de ani şi să recunoaştem în ea Istoria Mântuirii, o istorie pe parcursul căreia Domnul a fost prezent în mod continuu. Apoi, a fost necesar să conştientizăm provocările actuale (criza familiei, sărăcia materială, morală, spirituală, afectivă, individualismul, consumismul, secularismul, neîncrederea, dificultăţile de comunicare, lipsa de unitate chiar şi în Biserică, consecinţele dramatice ale traficului de persoane etc.). Aceste noi provocări cer o angajare deosebită şi o implicare deosebită din partea persoanelor consacrate în a fi şi a forma oameni de rugăciune, în a educa copii şi tineri pentru a anunţa cu curaj Evanghelia. Dorim să fim însoţitoare pentru oamenii de astăzi în drumul lor spre  Dumnezeu, şi în acelaşi timp canale prin care Dumnezeu are acces la suflete.

Viaţa consacrată – precum s-a văzut în lumina Sfintei Scripturi – rămâne şi în realitatea de azi „sarea pământului” şi „lumina lumii”. Fiind „semn de contradicţie”, în ciuda dificultăţilor  pe care le întâmpină, ea este capabilă să  fie o mărturie de speranţă. Istoria lui Noe şi a lui Abraham ne învaţă că acest lucru se realizează nu prin numărul persoanelor chemate şi cantitatea proiectelor, ci prin „proiectul divin”, prin prezenţa profetică şi aşteptarea activă a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Noi, participantele la această Adunare Generală, vrem să ne lăsăm conduse de Duhul Sfânt spre unitate, pentru ca într-o societate lipsită de optimism şi credinţă, printr-o viaţă consacrată autentică, să păstrăm o „fereastră deschisă” spre viitor. Dorim să fim semne de speranţă pentru Biserică şi societate, conştiente fiind de faptul că primatul lui Dumnezeu va fi mereu unica şansă pentru umanitate.


 

Vizita Consiliului Executiv al U.C.E.S.M. în România

În perioada 17-22 iunie 2010 a avut loc vizita Consiliului Executiv al UNIUNII CONFERINŢELOR SUPERIOARELOR ŞI SUPERIORILOR MAJORI DIN EUROPA (UCESM). Prima adunare generală a UCESM-ului a avut loc în 1980, iar din 1983 funcţionează pe baza Statutelor aprobate de Sfântul Scaun.

Obiectivele UCESM-ului sunt:
- asistarea vieţii consacrate în Europa, implicarea în reflecţii şi acţiuni comune,
- favorizarea relaţiilor, a cunoaşterii reciproce, a comuniunii, a solidarităţii, relefecţiei şi acţinilor între Conferinţele naţionale.
- stabilirea relaţiilor internaţionale cu Conferinţele Institutelor Religioase de pe alte continente şi cu Conferinţele Superiorilor şi Superiorelor Generale.
- reprezentarea Vieţii Consacrate la evenimentele Internaţionale şi Europene.

UCESM este animat de un Consiliu Executiv, format din patru membrii. Consiliul Executiv actual care a vizitat România este următorul: Sr. Lutgardis CRAEYNEST,sdb - Preşedinta; Pr. Manuel Joaquim GOMES BARBOSA, scj - Vicepreşedinte; Sr. Danuta WROBEL, snmpn - Consilieră; Pr. Mariano SEDANO SIERRA, cmf - Consilier. Ei reprezintă ţări diferite precum Belgia, Portugalia, Polonia şi Rusia, unul dintre Consilieri fiind de 14 ani în misiune în Rusia.
Consiliul Executiv UCESM a avut o agendă încărcată în România. Pe lângă şedinţele de consiliu proprii ţinute la Mănăstirea Sfânta Maria a Congregaţiei lui Isus, unde au fost şi cazaţi. La Bucureşti au fost primiţi în audienţă de Excelenţa Sa Ioan Robu, arhiepiscopul locului, şi au vizitat Patriarhia Ortodoxă Română, Casa Poporului, Cimitirul Eroilor Revoluţiei şi Muzeul Ţăranului Român. Au vizitat de asemenea şi Cluj Napoca, unde au fost primiţi la sediul Conferinţei Române a Superioarelor Majore (CRSM). Traversând Valea Oltului, pe traseu au poposit la Mănăstirea Cozia (1386-1393), una din cele mai importante ctitorii ale Voievodului Mircea cel Bătrân.

Gazda şi organizatoarea acestei vizite fiind CRSM, la Cluj Napoca au fost invitaţi să participe la o reuniune comună, şi reprezentanţi ai CSMR (Conferinţa Superiorilor Majori din România). Din partea CSMR a participat Pr. Emilian Cătălin, OFMConv - Preşedintele CSMR şi Pr. Szabolcs Orban, OFM – Vicepreşedintele CSMR. La această întâlnire Sr. Felicia Ghiorghieş, OA – Preşedinta CRSM a prezentat activitatea şi preocupările vieţii consacrate feminie din România. Au mai participat la întâlnire surori din Consiliul prezidenţial CRSM: Vicepreşedinta Sr. Varvara Acatrinei, CJ şi Consilierele Sr. Regina Birou, SFMA şi Sr. Lenuţa Băcăoanu, SCMP. După o scurtă prezentare şi a situaţiei vieţii consacrate masculine de către Preşedintele CSMR, participanţii au fost provocaţi de Consiliul UCESM să reflecteze asupra viitorului vieţii consacrate în România şi Europa. Pe lângă greutăţile aduse de societatea modernă - a egosimului, a individualismului, a consumismului, sunt şi multe semne de speranţă: persoana consacrată îşi redefineşte şi reîntăreşte în permanenţă identitatea în Cristos.

După întâlnirea celor trei Consilii - UCESM, CRSM şi CSMR – oaspeţii au participat la rugăciunea Vecerniei în rit bizantin, la Mănăstirea Surorilor Maicii Domnului din Cluj Napoca.
Înainte de a se reîntoarce la Bucureşti Consiliul Executiv UCESM a vizitat şi Episcopia Greco-Catolică de Cluj Gherla, unde au fost primiţi de Pr. Ioan Mătieş, vicar in Eparhia de Cluj-Gherla şi preşedintele Uniunii Creştine din România.

Vizita Consilului Executiv UCESM ne-a întărit în identitatea noastră de persoane consacrate europene având aceeaşi rădăcină creştină şi culturală. Pe lângă multele noastre diferenţa culturale şi sociale, pasiunea pentru Cristos şi urmarea Sa este aceeaşi. Pornind de la această experienţă profundă dorim să fim fraţi şi surori ai tuturor europenilor, care suferă în aceste timpuri de sărăcie şi de criză, cu încredere în prezenţa lui Dumnezeu în viaţa şi istoria noastră.

Sr. Felicia Ghiorghieş, OA
Preşedinta CRSM

Sr. Ildiko Homa, SSS
Secretara generală CRSM

 

 

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro