Rosariul pentru unitate

1. Mister: Isus se identifică cu Biserica primară

„Saul, tot urzind ameninţare împo-triva discipolilor Domnului, a mers la marele preot şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca să-i aducă legaţi la Ierusalim pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă, fie bărbaţi, fie femei. Şi în timpul călăto-riei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer. Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea: «Saul, Saul! De ce mă persecuţi?». El a răspuns: «Cine eşti, Doamne?». El i-a zis: «Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi. Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci»” (Fap 6, 1-6).  

2. Mister: Isus Cristos este fundamentul armoniei dintre creştini

„Vă îndemn, fraţilor, pentru nume-le Domnului nostru Isus Cristos, să fiţi toţi în armonie şi să nu fie între voi dezordini, ca să fiţi desăvârşiţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi simţire. De fapt, despre voi, fraţii mei, mi s-a adus la cunoştinţă, de către cei din [casa] Cloei, că între voi sunt certuri. Spun aceasta pentru că fiecare dintre voi zice:   «Eu sunt al lui Paul, Eu sunt al lui Apolo, Eu sunt al lui Chefa, Eu sunt al lui Cristos. Oare a fost Cristos împărţit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi?»” (1Cor 1, 10-13).

3. Mister: Euharistia izvorul unităţii discipolilor lui Cristos

„Potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtăşire cu sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşire cu trupul lui Cristos? Pentru că este o singură pâine, noi, cei mulţi, suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine” (1 Cor 10, 16-17).

4. Mister: Cristos se dăruieşte pe sine pentru Biserică

„Fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos. Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este. Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi nepri-hănită. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum [face] Cristos pentru Biserică. Căci toţi suntem mădulare ale trupului său” (cfr Efes 5, 21-30).

5. Mister: Diversitatea carismelor şi unicitatea lui Dumnezeu Tatăl tuturor

„Să vă comportaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, străduindu-vă să menţineţi unitatea Duhului în legătura păcii.

Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi (Efes 4, 1-6).

Litania Sfintei Fecioare Maria,
Maica Bisericii:
(inspirată din „Lumen Gentium” CV II)

Doamne, miluieşte-ne
Cristoase, miluieşte-ne
Doamne,miluieşte-ne
Sfântă Marie
condu-ne la unitatea deplină

 (condu-ne la unitatea deplină se va repeta după fiecare invocaţie )

Sfântă Mamă a lui Dumnezeu,
Sfântă Fecioară a fecioarelor,
Mamă Fecioară a Cuvântului vieţii,
Mama lui Emanuel,
Mama divinului Răscumpărător,
Mama Domnului şi Mântuitorului,
Mama lui Cristos,
Mama Fiului lui Dumnezeu,
Mama noastră în ordinea harului,
Mama celor vii,
Mama oamenilor, Mama credincioşilor,
Mama creştinilor,
Fiica predilectă a eternului Tată,
Însoţitoare generoasă a Mântuitorului,
Templul Duhului Sfânt,
Fiica lui Adam,
Sublimă Fiică a Sionului,
Umilă slujitoare a Domnului,
Imaginea şi începutul Bisericii,
Noua Evă,
Fecioară preafericită,
Fecioară neprihănită,
Plină de har,
Regina universului,
Avocata noastră,
Ajutorul nostru,
Mijlocitoarea noastră,
Semn de speranţă şi de mângâiere,
Tu care ţi-ai dat viaţa pentru lume,
Tu care ai suferit cu Fiul ce murea pe Cruce,
Tu care împreună cu Apostolii,
ai implorat darul Duhului Sfânt,
Mielul lui Dumnezeu care iei asupra ta păcatele lumii,
iartă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu care iei asupra ta păcatele lumii,
ascultă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu care iei asupra ta păcatele lumii,
ai milă de noi!  

Rugăciune:

Părinte sfânt, Dumnezeu credincios, care l-ai trimis pe Duhul Sfânt, cel promis de Fiul tău, ca să-i aduni pe oamenii risipiţi prin păcat, dă-ne harul să răspândim în lume pacea şi unitatea ce vin de la tine.

Prin Cristos, Domnul nostru. Amin!


* Comisia pentru Ecumenism
* Comisia de Formare - Cursuri 2011
* Comisia Socială
* Comisia Pro Demnitatea Femeii
* Comisia de Pastorală Vocaţională

 

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro