„Mergi şi fă şi tu la fel”. (Lc 10,37)

Foaia Socială

Vocea congregaţiilor pe terenul social

Buletin formativ şi informativ al

Comisiei Sociale din cadrul CRSM

Aprilie 2007 – Nr. 3

 

Foaia Socială nr. 3. în format .doc >>


Cuprins:

Nu am alte mâini decât mâinile tale

Solidaritatea, un principiu unificator pentru Uniunea Europeană

ŞTIAŢI DEJA? - Asigurarea în UE

În Centrul de Copii « Marcelin Champagnat »

Experienţe de solidaritate - povestite la Întâlnirile sociale zonale

Profesiune de credinţă


Nu am alte mâini decât mâinile tale

 Cristos nu are alte mâini,
decât pe ale noastre,
pentru a îndeplini opera Sa.

Cristos nu are alte picioare,
decât pe ale noastre,
pentru a conduce oamenii pe calea Sa.

Cristos nu are alte buze,
decât buzele noastre,
pentru a vesti mesajul Său.

El nu are alt ajutor,
decât ajutorul nostru,
pentru a mântui omenirea.

Rugăciune din sec. al XIV-lea


Fidel proiectului său

Paginile din Evanghelie în care Isus acţionează pentru ca omul să existe după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu sunt numeroase.

El ştie că actele şi cuvintele sale vor face să fie arestat, torturat şi condamnat la moarte. În ciuda tuturor acestora, El rămâne fidel proiectului său: să ne facă să devenim bărbaţi şi femei liberi, fiinţe care să stea în picioare.

G. B. Intâlnire cu El, ediţia FNP Gilly

cuprins >>


Solidaritatea, un principiu unificator pentru Uniunea Europeană

La 25 martie 1957 s-a născut Comunitatea Europeană când miniştrii Afacerilor Externe ale celor şase ţări fondatoare au semnat tratatul de la Roma. Astăzi, după 50 de ani, Uniunea Europeană, cu 27 de ţări, în era globalizării, se află în faţa unor provocări importante. Se caută mijloace noi pentru o convieţuire paşnică a tuturor membrilor. Editorialul revistei „Europe Infos” (octombrie 2005) arată în mod teoretic şi practic că oamenii întrevăd în Soldaritatea socială un drum de realizat.

SOLIDARITATEA este în sine un principiu director în politică. Este vorba de un ansamblu de responsabilităţi şi de interese care permit adepţilor să atingă împreună cele mai înalte obiective. O nouă clarificare a noţiunii de solidaritate este esenţială în cadrul dezbaterii europene actuale.

Întărirea acestui principiu la nivel de UE ar putea avea rezultate edificatoare şi ar putea genera o identitate europeană care acum este mai mult sau mai putin absentă. Dacă vrem ca proiectul european să progreseze, statele membre trebuie să considere SOLIDARITATEA ca un mijloc de a ajunge la înţelegere.

La fel cum prevenirea războaielor a fost elementul esenţial al creării UE, neliniştile şi temerile în faţa globalizării pot constitui adversarul comun care să favorizeze concretizarea unei conştiinţe europene şi voinţa de a acţiona şi a gândi solidar. Statele membre trebuie să-şi dea seama că ele nu se mai pot limita să acţioneze în interes naţional pentru că interesele noastre devin din ce în ce mai mult colective.

Deciziile luate în privinţa perspecti-velor financiare ale UE trebuie să reflecteze principiul solidarităţii. A investi în regiunile şi în statele membre aflate în dificultate, fie pe plan economic, fie pe plan social, va avea rezultate pozitive pe termen lung pentru întreaga UE. Iniţiativele de promovare a creşterii şi a prosperităţii economice în cele 27 de state membre nu pot servi decât la binele universal.

Dar practicarea solidarităţii nu se rezumă la furnizarea de resurse. Cetăţenii şi conducătorii politici trebuie să înţeleagă că încă de la crearea UE şi în dezvoltarea UE, SOLIDARITATEA este un principiu organizatoric esenţial. Ea presupune ca toate statele membre să se poată exprima în privinţa luării deciziilor, oricare ar fi ele, şi serveşte ca instrument pentru a ajunge împreună la înţelegere, chiar în cazurile cele mai dificile. Datorită acestei noi metode politice, statele membre mai mari nu mai au posibilitatea de a desconsidera statele mai mici.

Această nouă metodă a pus capăt politicii echilibrului de putere care era o adevarată suferinţă pentru Europa. O nouă metodă decizională a ieşit la iveală pentru a echilibra puterile şi a găsi înţelegerea. Toate Statele membre sunt solicitate să acţioneze în interesul tuturor, ceea ce implică uneori sacrificii. Punând în practică principiul SOLIDARITĂŢII, obiectivul comun european îl depăşeşte pe cel de interes pur naţional, creând în acest fel rezultate evidente, apreciate de toţi.

Aplicând în mod fidel principiul SOLIDARITĂŢII, UE dispune astfel de vectorul care îi va permite să ducă la avansarea proiectului european.

Din revista „Europe Infos 10/2005

cuprins >>


ŞTIAŢI DEJA?

Asigurarea în UE

De când am intrat în Uniunea Europeană, putem călători în statele comunitare fără grija asigurărilor de sănătate. Beneficiem, în caz de necesitate, de îngrijiri medicale în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite cetăţenilor ţării respective de sistemul public de asigurări de sănătate.

Pentru aceasta însă, dacă intentionaţi să călătoriţi în spaţiul comunitar, trebuie să solicitaţi Casei de asigurări de Sănătate la care sunteţi înscrişi eliberarea Cardului European de Asigurat (EHIC) şi să achitaţi contravaloarea documentului. Cardul va avea o valabilitate de şase luni şi va putea fi folosit numai in faţa autorităţilor sanitare din ţara de destinaţie sau de tranzit, pentru dovedirea calităţii de asigurat în România. Cardul va permite accesul la o gamă mai largă de tratamente decât cele strict de urgenţă, fără să mai fie necesară încheierea unei asigurări private scumpe de sănătate în acest scop.

De aceea vă îndemnăm să solicitaţi cardul deoarece este un bun al dumneavoastră.

Doresc să menţionez faptul că acest card nu acoperă şi tratamentul afecţiunilor pre-existente călătoriei respective, ci numai pe cel al problemelor de sănătate care apar în timpul călătoriei. Tratamentul în caz de necesitate se va face în condiţiile generale stabilite de sistemul public de asigurări de sănătate din ţara respectivă, ceea ce înseamnă că unele tratamente care sunt gratuite în Romania ar putea fi doar compensate parţial în statul unde survine problema de sănătate, sau invers.

Si cetăţenii altor state comunitare deţinători ai Cardului European de Asigurat vor beneficia de tratamente în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii români.

Pentru mai multe amănunte despre Cardul European de Asigurat, la dispoziţia celor interesaţi, se află site-ul www.ceass.ro.

Deasemenea, detalii despre card pot fi aflate şi de pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro.

Sr. Tereza Murányi, SSS - Roman

cuprins >>


Animatorarele de zone pentru

DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII

vor participa la un curs de formare în perioada

23 - 26 august , cu Pr. J.-Cl. Brau, la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani din Snagov.


În Centrul de Copii
« Marcelin Champagnat »

Am început să lucrez cu Fraţii Marişti în Centrul «Marcelin Champagnat» în luna iunie 2006. Acest Centru este destinat creşterii copiilor care provin din diferite cămine.

Dorinţa fraţilor este ca aceşti copii să trăiască în familie, de aceea au construit patru case. În fiecare casă locuiesc şase-şapte copii de diferite vârste. Cel mai mare are 14 ani, şi cel mai mic 6 ani. În fiecare casă este o echipă de educatori şi o voluntară. Fiecare casă este independentă. Asta înseamnă că echipa de educatori este cea care se ocupă de pregătirea tuturor activităţilor pentru copii.

Viaţa într-o casă se desfăşoară la fel ca într-o familie. Copiii merg în fiecare zi la şcoala din cartier; după aceea, educatorii îi ajută să facă temele. La sfârşitul săptămânii se programează activităţi ludice în curte sau afară din centru.

Pentru noi este foarte importantă prezenţa: aceasta înseamnă că noi suntem în spatele copiilor pentru a-i încuraja. Suntem convinşi că atunci când copiii vor părăsi Centrul, viaţa lor nu va fi uşoară. De aceea muncim asiduu pentru a-i pregăti tot mai mult să se descurce pe cont propriu.

Munca este grea, pentru că sunt copii cu puţină stimă de sine, cu lipsă de încredere în ei înşişi, cărora afecţiunea le-a fost refuzată. Din această cauză ei au nevoie de multă dragoste şi acest fapt ne cere să fim sută la sută alături de ei. Dar în acelaşi timp este foarte frumos, pentru că ceea ce facem noi astăzi pentru aceşti copii, prin formarea sănătoasă a personalităţii, va fi în beneficiul unei societăţi mai bune.

Sr. Pilar, CM - terapeut

cuprins >>


Relaţia cu cel defavorizat

Pentu un creştin, relaţia cu cel sărman nu este în primul rând o activitate a Bisericii, ci o relaţie personală a creştinului. Isus nu spune numai: „Mi-aţi dat să mănânc,” ci şi „bolnav am fost şi m-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la mine.” Este o consistenţă umană şi personală în relaţia cu cel sărac care se descoperă prin experienţă şi cunoaştere. (Andrea Ricardi, 2006)  

cuprins >>


EXPERIENŢE DE SOLIDARITATE

- povestite la Întâlnirile sociale zonale -

Drumul Emausului

Sâmbătă după-amiază am plecat pentru o mică plimbare spre piaţa Romană.

Am ajuns din urmă o bătrânică, foarte gârbovită, care nu putea să-şi îndrepte spatele deloc. Ducea o pungă foarte grea, şi după fiecare trei sau patru paşi avea nevoie să se oprească pentru a-şi recăpăta suflul. Am trecut pe lângă ea; dar atunci am auzit ca un fel de geamăt şi m-am întors să văd ce se întâmplă. Bătrâna răsufla foarte greu. I-am luat punga şi am luat-o de braţ şi am mers împreună, foarte încet, cu pauze dese, pentru ca să respire.

Am întrebat-o numele său. O cheamă Dida. Dida era neliniştită pentru mine, dar i-am spus că nu este o problemă, că am timp; şi aşa am continuat să mergem pe strada Lascăr Catargiu. Am vorbit puţin şi mi-a spus: “Nu am pe nimeni. Am fost la un restaurant, la bucătărie, pentru că nu am de mâncare. Mi-au dat ciorbă şi pâine, şi acum mă întorc acasă. Sunt bolnavă de inimă, şi nu pot respira. Nu am pe nimeni ». .

Când am ajuns aproape de casa ei, a rugat-o pe vecina care era pe stradă să-i facă nişte cumpărături. Ştia că eu nu înţeleg suficient româneşte! Doamna a acceptat şi a traversat şoseaua aglomerată spre chioşc. Am aşteptat cu Dida.

Doamna a adus cumpărăturile, nu a acceptat banii pe care i-a oferit Dida, şi a plecat.

După aceea am însoţit-o pe Doamna Dida acasă, la subsolul unui bloc mare. Mi-a mulţumit şi a zis: “Doamna aceea m-a ajutat pentru că am rugat-o. Dar dumneavoastră aţi venit în ajutorul meu şi nu v-am rugat”. Am răspuns: ‘Poate Dumnezeu m-a trimis!’ Dânsa a plecat fericită, binecuvântându-mă şi mulţumind lui Dumnezeu. Şi eu sunt recunoscătoare pentru drumul acesta al Emausului.

Sr. Ruth, FCJ - Bucureşti  

Droguri..., mai bine să nu începi

De două luni particip la un curs de consiliere pentru persoanele dependente de droguri, ţinut de membrii Fundaţiei “De Hope” din Olanda, în colaborare cu Asociaţia Naţională Antidrog. M-am dus fiind încrezătoare în puterea mea psihică, spunându-mi că pot lucra şi eu cu aceste persoane. Vă mărturisesc că după al doilea curs mi-am dat seama că nu ştiu aproape nimic despre droguri şi drogaţi, sau cunosc numai lucruri eronate.

La curs, printre toate problemele, situaţiile, metodele expuse, profesorul repeta foarte des, ca un laitmotiv, o frază care ar trebui să ne însoţească şi pe noi în munca noastră socială:„Să nu uităm că noi putem face foarte multe pentru cei care vin să ne ceară ajutorul, însă adevărata vindecare nu o poate face decât bunul Dumnezeu”.

 Ne-a dat şi un exemplu în sprijinul acestei convingeri: ne-a pus să vizionăm o întregistrare cu o femeie tânără care are un băiat de 12 ani cu probleme psihice majore. La un moment dat femeia spunea că nu suporta plânsetul copilului mic când ea se droga şi a început să-i dea heroină ca să tacă. Iar copilul tăcea. În timp, heroina a afectat creierul copilului atât de tare încât acum, la 12 ani, el nu poate vorbi, este foarte agresiv, are nevoie de o îngrijire permanentă.

Această mamă s-a lăsat de droguri de câţiva ani şi lucrează acum ca îngrijitoare. În fiecare clipă îşi aduce aminte, văzând propriul copil, de păcatul ei. Propriul copil nu poate fi un om normal, doar din cauza ei. Însă, dacă ea n-a mai recăzut se datorează credinţei ei în milostivirea lui Dumnezeu. Spunea: „în fiecare dimineaţă mă agăţ de Isus cu ambele mâini şi îl implor să nu mă lase singură nici o clipă.” Şi o ia de la capăt în fiecare zi.

Specialiştii spun că o dezintoxicare fizică durează 7-10 zile, cea psihică de la un an la 12 ani, iar consecinţele toată viaţa. Dacă majoritatea oamenilor încep să consume droguri din curiozitate, teribilism, pănă la urmă ajung să nu se lase deoarece le este foarte greu să suporte toate consecinţele nefaste ale faptelor lor.

Şi, totuşi există speranţă…

Sr. Lucia Boasă, CJ - Bucureşti

cuprins >>


CRISTOS A ÎNVIAT!

Pe toţi ne-a salvat !

Comisia Socială vă doreşe

SĂRBĂTORI FERICITE


PROFESIUNE DE CREDINŢĂ
(Adunarea Ecumenică Europeană 1997)  

Credem în Isus, om liber şi integru, cale şi ţel pentru fiinţa umană şi pentru istoria universală.

Dat la moartea pe cruce de puterea civilă şi religioasă, din cauza angajamentului său în favoarea celor mai mici de pe pământ, şi în favoarea tuturor bărbaţilor şi femeilor.

Profet al credinţei şi al dreptăţii, prin Învierea sa a devenit Domnul umanităţii spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea lumii întregi.

Credem în Dumnezeul lui Isus, Tatăl său şi Tatăl nostru, izvorul oricărui bine şi duşmanul oricărui rău, care a creat o lume în mişcare şi a pus-o în mâinile noastre pentru a dezvolta creaţia spre binele tuturor.

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său Isus pentru a inaugura împărăţia sa, în care, la sfârşit, nu vor mai fi alţi dumnezei, nici alte iubiri, şi în care vom fi cu toţii liberi şi uniţi.

cuprins >>

Foaia Socială nr. 3. în format .doc >>


FEDERAŢIA CONFERINŢA ROMÂNĂ A SUPERIOARELOR MAJORE

400246-CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23, Tel/fax: 0040-264-435096, e-mail: secretariat@fcrsm.ro

Comisia Socială:
Sr. Marie-Anne Mathieu – responsabilă comisie
Sr. Anselma Scanu, Lucia Boaşă, Luminiţa Popescu, Bernadeta Chindriş, Francisca Scripcaru, Tereza Murányi


Foaia Socială Nr. 1

Foaia Socială Nr. 2

Foaia Socială Nr. 4

Foaia Socială Nr. 5

Foaia Socială Nr. 6

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro