DRUMUL NOSTRU
SPRE UNITATEA CREŞTINILOR

Comisia de Ecumenism

ianuarie 2014 –  Nr. 46

FEDERAŢIA CONFERINŢA ROMÂNĂ A SUPERIOARELOR  MAJORE
FEDERAŢIA CONFERINŢA SUPERIORILOR MAJORI DIN ROMANIA
400246-CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23,
Telefax: 0040-264-435096, secretariatCRSM@clicknet.ro, www.fcrsm.ro


 

 

DRUMUL NOSTRU SPRE UNITATEA CREŞTINILOR nr. 46. în format .doc >>

Cuprins

Ecumenismul. Unde suntem?

Ierarhi în dialog

Comisia Mixtă de Dialog Teologic Catolic-Ortodox

Știri"Unitatea nu va veni ca o minune la sfârşit, unitatea vine pe drum, o face Duhul Sfânt care vede bunăvoinţa noastră"
(Papa Francisc, omilia la Vespere pentru încheierea SRUC, 26.01.2014)

****

 ECUMENISMUL. UNDE  SUNTEM?
Description: Cardinalul Kurt Koch de Basel. Co-presedinte al Comisiei din partea Bisericii Romano-Catolice Cardinalul Kurt Koch, preşedintele Comisiei pontificale pentru Unitatea Creştinilor, în cadrul vizitei sale în România, a ţinut o conferinţă la Institutul de Studii Bizantine Sfinţii Petru şi Andrei, din Bucureşti. La conferinţă a participat şi un membru al Comisiei pentru Ecumenism din cadrul CSMR şi CRSM. În discursul său, cardinalul Kurt Koch a trecut în revistă realizările pe plan ecumenic ale ultimilor 50 de ani trecuţi de la actul istoric al întâlnirii dintre papa Paul al VI-lea şi patriarhul Atenagora, ce a avut ca urmare ridicarea anatemei dintre cele două Biserici, şi a analizat divergenţele care mai există.

Text Box: Cardinalul Kurt Koch, preşedintele Comisiei pontificale pentru Unitatea Creştinilor Cardinalul a subliniat că după Conciliul Vatican al II-lea, s-a adoptat o nouă atitudine în ceea ce priveşte dialogul ecumenic care, în timpurile noastre, „nu (mai) este o opţiune ci o obligaţie”. Atât papa Ioan Paul al II-lea, cât şi papa Benedict al XVI-lea, şi acum papa Francisc au avut la inimă dialogul ecumenic promovându-l prin acte pontificale şi gesturi de fraternitate.

Există două tipuri de diviziune între creştini; prima este legată de anul 1054, iar cea de-a doua de secolul al XVI-lea, diviziunea protestantă. Consiliul pontifical abordează diferit dialogul ecumenic cu aceste două realităţi, având două secţiuni, cea orientală şi cea occidentală, şi practicând dialoguri diferite în funcţie de divergenţele care împiedică unitatea.

Cu marele act de fraternitate dintre papa Paul al VI-lea şi Patriarhul Athenagoras, „otrava excomunicării a fost retrasă din organismul Bisericii şi simbolul  diviziunii a fost înlocuit cu simbolul iubirii.

Acest act a marcat începutul dialogului ecumenic bazat pe iubire şi adevăr între catolici şi ortodocşi, care îşi va atinge scopul prin întoarcerea la comuniunea sacramentală”, a spus cardinalul Kurt Koch în discursul său.  
Pr. Cătălin Florea AAProblema concepţiei despre Biserică este una care a fost abordată în cadrul dialogului cu Bisericile ortodoxe. Dialogul s-a purtat asupra raportului dintre primatul papal şi sinodalitate, aspect foarte important în concepţia ecleziologică ortodoxă. Într-una din abordările sale, papa Benedict al XVI-lea a opinat că Bisericile orientale sunt, de fapt, Biserici particulare deşi nu sunt în comuniune cu papa şi că această comuniune cu papa nu atinge esenţa lor ci constituie doar o insuficienţă, o lipsă, cea a legăturii cu trupul.  „Roma nu trebuie să ceară de la orient, în ceea ce priveşte doctrina asupra primatului, mai mult decât ceea ce s-a trăit în cursul primului mileniu”, a mai spus cardinalul citându-l pe Papa Benedict.

Ministerul episcopal este una din chestiunile divergente dintre Biserica catolică şi cea protestantă. „Biserica Romei recunoaşte în aceste comunităţi ecleziale elementele ecleziale prezente, cum ar fi vestirea Cuvântului lui Dumnezeu şi botezul. Totuşi […] în Bisericile şi comunităţile născute din reformă ministerul episcopal, atunci când există, căci nu întotdeauna este cazul, face parte din sistemul extern al bisericii mai degrabă decât din natura ei intimă”, a spus cardinalul Kurt Koch.

Eminenţa sa şi-a încheiat discursul afirmând că „personal, sunt profund convins că putem da un nou impuls ecumenismului numai dacă avem curajul şi umilinţa de a privi în faţă scandalul diviziunii. […] Nu putem face progrese în ecumenism decât dacă ne întoarcem la rădăcinile ei spirituale”.

Pr. Cătălin Florea AA

****

"Diviziunile dintre noi creştinii sunt un scandal. Nu există un alt cuvânt: un scandal"
(Papa Francisc, Audienţa generală de miercuri 22.01.2014)
*****

IERARHI ÎN DIALOG

Institutul Teologic Franciscan din Roman a organizat pe 21 ianuarie 2014, în cadrul săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, o sesiune ecumenică având titlul Ierarhi în dialog, la care au fost invitaţi PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi PS Ioachim Băcăuanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Romanului şi Bacăului.
Întâlnirea a debutat cu o câte o întrebare de natură biografică la care cei doi episcopi au răspuns deschizându-şi inimile spre confesiune. PS Petru Gherghel a detaliat motivele care l-au determinat să aleagă drept deviză „Ca toţi să fie una”, iar PS Ioachim Băcăuanul şi-a amintit de anii de studenţie de la Institutul Teologic Ortodox „St. Serge”, din Paris.

Discuţiile s-au focalizat apoi asupra evenimentelor din perioada următoare cu un puternic impact ecumenic. A fost amintită viitoarea întâlnire (24-26 mai 2014) dintre papa Francisc şi patriarhul Bartolomeu, la Ierusalim, în cadrul comemorării a 50 de ani de la evenimentul memorabil al întâlnirii dintre papa Paul al VI-lea şi patriarhul Atenagora. Un alt eveniment de la care se aşteaptă consecinţe pe plan ecumenic este proiectatul sinod panortodox (2015), eveniment pentru pregătirea căruia a avut loc în luna martie a acestui an o reuniune a reprezentanţilor Bisericilor ortodoxe, la convocarea Patriarhului de Constantinopol, Bartolomeu. „Noi accentuăm dimensiunea sinodalităţii în ecleziologie”, a spus PS Ioachim Băcăuanul, după care a reamintit că numai adunarea episcopilor, prin dialog, poate menţine adevărul şi calea de urmat. „S-a văzut necesitatea acestui sinod panortodox pentru a avea o singură voce în faţa diferitelor probleme ridicate de lumea de azi, cât şi în privinţa ecumenismului”, a mai afirmat PS Ioachim Băcăuanul. 

PS Petru Gherghel a relevat faptul că şi Biserica catolică, prin mai mulţi papi, ca şi prin papa Francisc a pus accent pe sinodalitate deoarece papa nu este actorul principal într-un sinod ci mai degrabă ascultă părerile celorlalţi episcopi şi se roagă. La toate sinoadele la care a participat PS Petru Gherghel, papii au avut aceeaşi atitudine de ascultare umilă a suflului Duhului Sfânt.

Pentru a dialoga este necesar "să ne facem totul pentru toți" și "să înghițim lucruri neplăcute", 
această expresie nu este scrisă în Biblie.
(Papa Francesco, omilia 24.01.2014)

Description: comisia-internationala-mixta-de-dialog-teologic-catolico-ortodoxa-la-viena-2010-2Prezenţa Patriarhului Bartolomeu la ceremoniile de inaugurare a pontificatului papei Francisc a fost considerată ca un semn de fraternitate, de dorinţă de continuare a dialogului ecumenic, un semn de deschidere spre ascultarea şi cunoaşterea celuilalt. De aceea, întâlnirile frăţeşti ar fi bine să continue şi în afara săptămânii mondiale de rugăciune, în special în preajma Rusaliilor, când Duhul Sfânt, dătătorul unităţii, suflă peste întreg pământul.

„Chemarea unităţii într-o lume a întrebărilor din ce în ce mai diversificate, într-o lume în care sfinţii sunt irelevanţi, în care machiavelismul devine pregnant, este una dintre cele mai urgente”, a opinat PS Ioachim Băcăuanul. De aceea trebuie să facem cu toţii ceea ce a spus Cristos: „Rămâneţi în iubirea mea”.

Description: “Egoismul şi păcatul ne împiedică să ne unim”Iubirea pentru celălalt, preţuirea pe care trebuie să i-o arătăm trece prin acceptarea celuilalt aşa cum este, s-a exprimat PS Petru Gherghel. „Să-l las pe celălalt să se apropie de mine căci, dacă suntem botezaţi, suntem ai lui Cristos”, a mai spus. „Să pot să văd cu bucurie o biserică ortodoxă şi să mă închin în ea, să mă pot duce oriunde şi să mă simt cu Cristos, să fim uniţi în strigătul către Dumnezeu că toţi suntem ai lui, iată dorinţa mea”, s-a exprimat cu elan PS Petru Gherghel. Sr. Elisabeta Balint OA

Sesiunea ecumenică a mai cuprins şi un moment de rugăciune în capela Institutului Teologic Franciscan, moment la care proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu şi explicarea lui de către cei doi Ierarhi, au avut un loc central.

La această manifestare au participat un mare număr de preoţi ortodocşi şi catolici, ca şi credincioşi din ambele biserici, din diferitele parohii apropiate sau mai îndepărtate. Atmosfera a fost una de fraternitate în care s-a simţit de ambele părţi dorinţa după unitate, dorinţa de a-l cunoaşte şi accepta pe celălalt, considerând că ne pot îmbogăţi în special deosebirile noastre.

Sr. Elisabeta Balint OA

 

 


        
Comisia Mixtă de Dialog Teologic Catolic-Ortodox
(scurtă istorie)

În cadrul dialogului făcut posibil de ridicarea anatemei dintre Bisericile ortodoxă şi catolică şi ca urmare a declaraţiei commune a papei Ioan-Paul al II-lea şi a Patriarhului Demetrios I din 1979, a fost instituită o Comisie Mixtă de Dialog Teologic Catolic-Ortodox compusă din 30 de teologi catolici şi 30 ortodocşi, în vederea analizării aspectelor care separă cele două Biserici. Comisia s-a reunit până în prezent de douăsprezece ori în diverse locuri şi a analizat diferite teme.  Intâlnirile s-au soldat cu documente şi comunicate semnate de ambele părţi.

Prima întâlnire a Comisiei a avut loc la Patmos şi Rhodos în 1980, ocazie cu care s-a făcut o deschidere festivă a dialogului şi s-au stabilit aspectele de analizat.

Münchenul a fost al doilea oraş care a găzduit în 1982 Comisia, care la sfârşitul întâlnirii, a publicat documentul : « Taina Bisericii şi a Euharistiei în lumina Tainei Sfintei Treimi ».

În 1984, Comisia a avut de analizat aspectul credinţei, a tainelor Bisericii şi a unităţii ei, temă care nu a putut fi epuizată şi de aceea a mai fost discutată şi la Bari în două sesiuni, în 1986 şi 1987. Lucrările Comisiei de la aceste trei sesiuni s-au soldat cu documentul « Credinţa, tainele şi unitatea Bisericii ».

A cincea întâlnire a teologilor catolici şi ortodocşi a avut loc la Valaam, în Finlanda, în anul 1988, unde s-a discutat despre preoţie şi succesiunea impunerii mâinilor de la apostoli până în prezent. La sfârşit s-a dat publicităţii documentul « Taina preoţiei în structura sacramentală a Bisericii, însemnătatea succesiunii apostolice pentru sfinţenia şi unitatea poporului lui Dumnezeu ».

La Freising, în Germania, Comisia s-a reunit pentru a şasea oară, în 1990, spre a discuta despre aspectul conciliarităţii şi al autorităţii în Biserică.

Începând cu cea de-a şaptea întâlnire, Comisia a avut în vedere realitatea uniatismului. Aşadar, după discuţiile care au avut loc la Balamand în Liban, în anul 1993, s-a dat publicităţii documentul „Uniatismul şi căutarea de azi a comuniunii depline”.

Tot aspectul uniatismului l-a analizat şi cea de-a opta reuniune, adică tema „Implicaţiile eclesiologice şi canonice ale uniatismului”; această întâlnire, care a avut loc la Baltimore (Maryland), în Statele Unite, în anul 2000, s-a soldat cu un comunicat.

Tema comuniunii întregii Biserici, sau altfel spus, koinonia, a continuat să fie tema şi celei de-a noua reuniuni a Comisiei care s-a desfăşurat la Belgrad, în anul 2006.

A urmat cea de-a zecea întâlnire, la Ravenna, din anul 2007, care a analizat tema naturii sacramentale a Bisericii şi sensul conciliarităţii şi al autorităţii, şi s-a soldat cu publicarea importantului document „Consecinţele eclesiologice şi canonice ale naturii sacramentale a Bisericii: comuniune, conciliaritate şi autoritate în Biserică”.

În octombrie 2009, la Paphos, în Cipru, s-a derulat cea de-a unsprezecea reuniune care a avut ca temă „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”. În comunicatul dat presei, la sfârşitul întâlnirii se arată că „s-a decis să nu se publice proiectul de document […] până ce Comisia nu îl va fi examinat integral”.

Description: Comisia Internaţionala Mixta pentru Dialog Teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă de la Viena 2010Cea mai recentă întâlnire a Comisiei a avut loc la Viena, în Austria, în anul 2010. Comisia a continuat dezbaterile pe aceeaşi temă a rolului episcopului Romei în primul mileniu, dar s-a decis că proiectul de text „trebuie să suporte noi revizii” (Comunicat), aşa încât la sfârşitul acestei întâlniri s-a dat publicităţii un comunicat de presă.
Cu toate ezitările şi greutăţile care pot apărea în calea dialogului dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă, ambele părţi recunosc necesitatea continuării acestui demers de vindecare a rănilor trecutului, de punere în lumină a ceea ce este comun şi de analizare a ceea ce este exprimat diferit, dar de multe ori conceput de aceeaşi manieră. Încredinţăm lui Dumnezeu drumul sinuos al reconcilierii şi, rugându-ne continuu pentru unitate, nu ne rămâne decât să sperăm că o adevărată unire se va realiza sub impulsul Duhului Sfânt, Duhul Unităţii, şi prin colaborarea tuturor celor de bunăvoinţă.

                                                                                                Sora Elisabeta Balint OA


ȘTIRI

Cardinalul Kurt Koch, în cadrul vizitei sale în România, a fost primit pe data de 4 decembrie 2013 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În cadrul întrevederii, Eminenţa sa a mulţumit pentru contribuţia Bisericii Ortodoxe la Comisia mixtă de Dialog Teologic Ortodox-Catolic exprimându-şi în acelaşi timp speranţa că se va putea ajunge la redactarea unui document comun referitor la raportul dintre primatul papal şi sinodalitate. Părintele Patriarh a mulţumit pentru bursele de studiu acordate de Biserica Romano Catolică unor teologi români ca şi pentru bunăvoinţa cu care sunt găzduite comunităţi ortodoxe în biserici catolice din diferite ţări europene. Întrevederea s-a derulat într-un climat de fraternitate şi de deschidere.

Cu ocazia sfântului Patron al Finlandei, Henri d’Upsala (17 ian), o delegaţie ecumenică luteriană, venită în pelerinaj la Roma, a fost primită de Sfântul Părinte Papa Francisc. Evoluţia mişcării ecumenice este influenţată şi de provocările la care trebuie să răspundă anunţul evanghelic în societatea actuală în care „dimensiunea transcendentală a vieţii s-a şubrezit.” De aceea, trebuie să ne concentrăm „asupra esenţei credinţei, asupra vestirii iubirii lui Dumnezeu, manifestată în Fiul. […] Să dezvoltăm ecumenismul spiritual care decurge natural din porunca iubirii lăsată de Isus  discipolilor săi”, a spus Papa Francisc.

Pe 16 ianuarie 2014 a avut loc la Roma cea de-a optsprezecea Zi de aprofundare şi de dezvoltare a dialogului dintre catolici şi evrei. Cu această ocazie, rabinul Abraham Skorka, Rectorul seminarului rabinic din Buenos Aires şi co-autor cu actualul papă al lucrării intitulate Cerul şi pământul, a ţinut o conferinţă la Universitatea pontificală gregoriană în care a tratat despre dialogul iudeo-catolic la cincizeci de ani de la Nostra aetate, într-o perspectivă latino-americană.

Papa Francisc va merge în Ţara Sfântă la sfârşitul lunii mai (24-26) a acestui an pentru a comemora întâlnirea istorică dintre Papa Paul al VI-lea şi Patriarhul Atenagora care a avut loc pe 5 ianuarie exact acum 50 de ani. „Vom organiza la Sfântul Mormânt o întâlnire ecumenică cu toţi reprezentanţii Bisericilor creştine din Ierusalim şi cu Patriarhul Bartolomeu din Constantinopol. Vă cer să vă rugaţi încă de pe acum pentru acest pelerinaj” a spus Papa Francisc.

În cadrul manifestărilor ecumenice din săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor, între parohiile Fericitul Ieremia şi Trei Ierarhi amândouă din zona de nord a Bacăului au avut loc două seri de rugăciune comună. Pe 21 ianuarie credincioşii ortodocşi au participat la o celebrare în biserica catolică Fericitul Ieremia, iar pe 23 ianuarie credincioşii catolici au venit să se roage în biserica ortodoxă Trei Ierarhi. Celebrările s-au desfăşurat într-un climat de fraternitate, de deschidere în care s-a simţit dorinţa după unitate.

La invitaţia Patriarhului ecumenic Bartolomeu, joi, 6 martie 2014 a început la Istanbul, în sediul din Fanar, adunarea primaţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale. La reuniunea care se va încheia duminică, 9 martie 2014, se vor discuta chestiuni referitoare la Ortodoxie şi îndeosebi despre procedurile care trebuie urmate pentru convocarea marelui Sinod Panortodox.

Pe 7 martie dimineaţă, Sfântul Părinte s-a întâlnit cu rev. Olav Fykse Tveit, secretar general al Consiliului Mondial al Bisericilor, care a fost însoţit de o delegaţie. Papa Francisc a remarcat că această întâlnire “marchează un ulterior şi important capitol din relaţiile lungi şi rodnice dintre Biserica Catolică şi Consiliul Mondial al Bisericilor” şi s-a declarat recunoscător pentru “slujirea adusă cauzei unităţii între cei care cred în Cristos”.                                                                                                                                                Pontiful a mai spus: “Calea spre comuniunea deplină şi vizibilă este un drum care este şi astăzi greu şi în urcare. Însă Duhul ne invită să nu ne fie teamă, să mergem înainte cu încredere (…)Numai cu spirit de rugăciune umilă şi insistentă se va putea avea necesara clarviziune, discernământul şi motivaţiile pentru a oferi slujirea noastră familiei umane...”

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe s-au reunit în Sinaxă la Constantinopol, şedinţa desfăşurându-se de joi dimineaţă, 6 martie, până sâmbătă seara, 8 martie, la biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Fanar al Constantinopolului (Istanbul). A fost semnat cu această ocazie un document care cuprinde concluziile întâlnirii. Informaţii despre acest eveniment a oferit Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal: “Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe se va reuni în anul 2016 în preajma Sărbătorii Rusaliilor şi se va ţine aici la Constantinopol în celebra şi Sfânta Biserică a Sfintei Irina unde a avut loc cel de-al doilea Sinod Ecumenic”

Patriarhul Kirill al Moscovei şi al întregii Rusii a făcut apel pentru accelerarea pregătirilor pentru Sinodul pan-ortodox. “Dacă într-adevăr se doreşte să se convoace Sinodul pan-ortodox, trebuie să învăţăm să lucrăm în acest sens”, a spus Patriarhul în contextul întâlnirii cu capii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale, la reşedinţa Patriarhului de Constantinopol din Istanbul.   Patriarhul Kirill a spus că rămân încă multe de făcut cu privire la aspectele de abordat de Sinod şi a sugerat crearea unui organism eficient compus din reprezentanţi ai Bisericilor locale, care s-ar putea reuni în mod regulat pentru un schimb de opinii şi de materiale. Liderul ortodox rus consideră că prezidiul Sinodului pan-ortodox ar trebui să fie format din capii tuturor Bisericilor locale şi ar trebui să ia decizii pe baza unui consens unanim, nu cu majoritate de voturi. Protocolurile sesiunilor şi proiectele principalelor documente ale Sinodului trebuie să fie aprobate de toate Bisericile, înaintea Sinodului. Patriarhul Kirill a mai spus că este convins că scopul viitorului Sinod este de a “manifesta unitatea Bisericii cu privire la aspectele care privesc lumea ortodoxă”.

În ultima săptămână din luna mai, Sanctitatea sa Bartolomeu va lua parte la întâlnirea organizată de Papa Francisc în Ierusalim. Cu această ocazie, Patriarhul Constantinopolului l-a invitat pe Papa Francisc la Istanbul.
(Informaţii preluate şi prelucrate de pe site-rile www.Catholica.ro şi Radio Vatican). Sr. Elisabeta Balint OA și Sr Monica Dogaru SIR

***
"Gelozia, invidia şi bârfa divizează şi distrug comunităţile creştine"
( Papa Francisc, omilia 23.01.2014)

****

 

 


Text Box: Comisia pentru Ecumenism                                                                             Sr. Elisabeta Balint OA, Sr. Fabiola Compostella CTT, Sr. Maria Goretti SMMP ;                                          Pr. Tiberio Scorrano OC; Pr. Florea Catalin AA; Sr. Monica Dogaru, SIR (delegată); Sr. Ildiko Homa, SSS


 

 

 

 

DRUMUL NOSTRU SPRE UNITATEA CREŞTINILOR nr. 46. în format .doc >>

 

Foaia Drumul Nostru Spre Unitatea Creştinilor

Nr.31, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38., Nr. 39. , Nr. 40., Nr. 41., Nr. 42., Nr. 43., Nr. 44., Nr. 45.

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro