COMISII

* Comisia de Formare - Cursuri 2016
* Proiectul "Viaţă din belşug"
* Comisia Socială
* Comisia pentru Ecumenism
* Comisia Pro Demnitatea Femeii
* Comisia de Pastorală Vocaţională

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro