COMISIA DE FORMARE

Curs

Tema

Animatori

Data

Locul desfăşurării

Formare Permanentă

FORMARE UMANĂ

CUM SĂ NE CONFRUNTĂM CU PROBLEMA ADICŢIILOR ÎN COMUNITATE ŞI MISIUNE?

Pr. Leó Páll, ofm

Sr. Ildikó Homa, sss

22 mai seara – 25 mai prânz

Casa de reculegere TRAIAN

 

Formare Permanentă

FORMARE UMANĂ

AUTOEXPRESIVITATE ÎN ARTĂ

Scopul cursului este de a dezvolta abilităţi personale din domeniul artei şi de a învăţa tehnici de pictură, origami, şi alte creaţii manuale utile în activităţi cu copii şi adulţi.

 

Coordonare

Sr. Piroska Darvas, sa

Sr. Ildikó Homa, sss

 

24 iunie seara – 28 iunie seara

Casa de reculegere

SÂNDOMINIC

Formare Permanentă DOMENIUL SOCIAL

 

Evanghelia lui Luca

PR. JEAN CLAUDE BRAU

Responsabilă curs: sr. Marie Anne Mathieu, sdc

8 aprilie seara -13 aprilie seara

Mănăstirea Sf. Maria

POPEŞTILEORDENI

Formare Permanentă

FORMARE SPIRITUALĂ

Martori ai credinţei în Biblie - încurajare pentru credinţa noastră

Sr. Hanni Rolfes, msc

Responsabilă curs: Sr. Kati Tatov, sja

27 august seara – 30 august seara

Centrul de spiritualitate

LUNCANI

Curs pentru animatoare de PASTORALĂ VOCAŢIONALĂ

”Care a fost drumul credinţei tale, Petru?"

Comisia de pastorală vocaţională

9 aprilie seara – 13 aprilie prânz

Casa de reculegere TRAIAN

CURS DE INTRODUCERE ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

FORMARE SPIRITUALĂ

Modulul II.

Este deschis pentru fiecare soră! (chiar dacă nu a participat la modulul I, este binevenită.)

Responsabilă curs:

Sr. Piroska Darvas, sa

Sr. Ildikó Homa, sss

1iulie seara -11 iulie seara

Centrul de spiritualitate MANRESA

CLUJ

 

CURS DE INTRODUCERE ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ: 1-11 iulie 2013

(sosire 1 iulie seara, plecare 12 iulie dimineţa)

2 iulie INTRODUCERE

SF. SCRIPTURĂ ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Sr. Cristiana Mareş, cj

3 ilie

SF. SCRIPTURĂ ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Sr. Cristiana Mareş, cj

SF. SCRIPTURĂ ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Sr. Cristiana Mareş, cj

4 iulie

TIPURI DE ÎNDRUMĂTORI SPIRITUAL

Pr. Marius Taloş, SJ

TIPURI DE ÎNDRUMĂTORI SPIRITUAL

Pr. Marius Taloş, SJ

5 iulie

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL

Pr. Marius Taloş, SJ

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL

Pr. Marius Taloş, SJ

6 iulie

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL

Pr. Marius Taloş, SJ

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL

Pr. Marius Taloş, SJ

7 iulie ZI DE RECULEGERE ZI DE RECULEGERE
8 iulie

SĂNĂTATE ŞI BOALĂ ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Pr. Leó Páll, ofm

SĂNĂTATE ŞI BOALĂ ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Pr. Leó Páll, ofm

9 iulie

SĂNĂTATE ŞI BOALĂ ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Pr. Leó Páll, ofm

COMUNICARE ŞI AUTO-CUNOAŞTERE ÎN ÎNSOŢIRE

Sr. Ildikó Homa, sss

10 iulie

COMUNICARE ŞI AUTO-CUNOAŞTERE ÎN ÎNSOȚIRE

Sr. Ildikó Homa, sss

COMUNICARE ŞI AUTO-CUNOAŞTERE ÎN ÎNSOȚIRE

Sr. Ildikó Homa, sss

11 iulie

COMUNICARE ŞI AUTO-CUNOAŞTERE ÎN ÎNSOȚIRE

Sr. Ildikó Homa, sss

EVALUARE

Înscrierile se pot efectua prin e-mail la adresa: secretariatCRSM@clicknet.ro


 

 

CURS DE FORMARE ÎN CONSILIERE SPIRITUALĂ

PENTRU PREOŢI ŞI PERSOANE CONSACRATE 2012/2013   

Viziunea şi valorile formării:

Omul se află în intersecţia a trei dimensiuni: cea biologică, psihică şi spirituală, iar dimensiunea spirituală are caracter definitoriu, omul este dotat cu „capacitate de opoziţie” (Viktor Frankl) şi aceasta este ceea ce reprezintă particularitatea umană.

Obiectivele cursului:

prin competenţele însuşite şi abilităţile dezvoltate în cadrul cursului participantul (participanta) pe baza formării teoretice şi a prelucrării experienţelor proprii:

  • va dobândi principii de viaţă folositoare propriului echilibru psiho-spiritual;
  • va deveni capabil(ă) să vadă persoanele prin prisma viziunii antropologiei creştine: în relaţie cu Dumnezeu, cu alţii şi cu sinele;
  • va fi capabil(ă) să conducă o discuţie ajutătoare (de suport) în cazuri de: doliu, probleme specifice de viaţă (probleme de cuplu, educaţia copiilor, traseu profesional, dificultăţi în viaţa spirituală);
  • va fi capabil(ă) să intervină în situaţii de criză psiho-spirituală;
  • va dobândi deprinderi de bază pentru a lucra cu grupuri.

Destinatarii cursului: preoţi şi persoane consacrate (fraţi şi surori) care doresc să se iniţieze în arta ajutorului spiritual, oferit la modul profesional credincioşilor, pe parcursul însoţirii lor pe drumul psiho-spiritual.

Durata şi programul cursului: 60 de ore de autocunoaştere, 20 de ore cursuri teoretice şi 20 de ore seminarii de formare, 20 de ore practică supervizată (în total 120 de ore).

Discipline de curs: Teologie spirituală; Elementele de bază ale consilierii spirituale; Noţiuni de bază de sănătate mentală şi psihopatologie; Psihologia dezvoltării umane; Psihologia şi teologia familiei; Intervenţia în criză; Comunicare şi empatie; Discuţia logoterapeutică.

 

Cursul va fi organizat în module de câte o zi şi jumătate (în total 8 module). Primul modul va fi în data de 23-24 noiembrie (vineri şi sămbătă) 2012. Datele modulelor vor fi stabilite de comun acord cu grupul după prima întâlnire şi vor avea loc cu o regularitate lunară. Pentru cei care vin din afara Clujului există posibilitate de cazare la Centru (în limita locurilor disponibile). De masă se va îngriji fiecare individual.

 

Locul de desfăşurare:

Centrul de Evanghelizare pentru Surori ”Sfânta Treime”
CLUJ NAPOCA
str. Maramureşului nr. 23

Organizatorii cursului:

Societatea civilă profesională de psihologie Lázár Sarolta & Homa Ildikó .

(CV-urile se pot citi pe pagina: www.psycho-logos.ro)

În colaborare cu:

Seminarul Teologic Greco-Catolic "Sf. Ioan Evanghelistul" (Pr. Călin Bot, rector)

Cu recomandarea şi acordul :

Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla şi responsabil cu viaţa consacrată în cadrul Conferinţei Episcopilor din România.

Costul cursului: Contribuţia pentru întregul curs este de 150 RON şi acoperă cheltuielile folosirii spaţiului.

Formarea este oferită în mod GRATUIT de către formatori.

Criterii de participare: participarea la un interviu de admitere în cursul lunii octombrie şi noiembrie (programare interviu la nr. telefon 0745 70 37 32)

Responsabilă curs: sr. Ildikó Homa, sss

Cursuri de formare C.R.S.M. – 2012


Curs

 Tema

Animatori

Data

Locul desfăşurării 

Curs pentru Superioare şi Responsabile de comunitate

COMUNICAREA ÎN COMUNITATE

Sr. Regina Birou, sfma
Responsabilă curs: Sr. Kati  Tatov, sja

28 APRILIE seara – 1 MAI seara (plecare 2 mai dimineaţa)

TRAIAN
Casa de Reculegere

Formare Permanentă

Viaţa consacrată - semn de speranţă

Sr. Anna Diekmann, msc
Responsabilă curs: Sr. Flavia Butnaru, cj

27 AUGUST seara - 30 AUGUST seara (plecare 31 august dimineaţa)

CLUJ Manresa

Formare Permanentă 

Pictura icoanei pe sticlă

Sr. Veridiana Bolfă, osbm
Fr. Lucian, SJ

26 IUNIE seara – 30 IUNIE seara

CLUJ CRSM

Formare Permanentă – DOMENIUL SOCIAL

ANGAJAMENTUL SOCIAL AL BISERICII ŞI EVANGHELIA LUI MARCU

Pr. Jean Claude BRAU
Responsabilă: Sr. Marie Anne Mathieu,sdc

22 FEBRUARIE seara – 26 FEBRUARIE SEARA (plecare 27 februarie dimineaţa)

POPESTI LEORDENI Congregatio Iesu

Curs formare surori

CURS DE INTRODUCERE ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ

Responsabile : Sr. Flavia Butnaru, cj Sr. Kati Tatov, sja Sr. Piroska Darvas, sa

1 - 11 IULIE (1 iulie seara sosire – 12 iulie dimineaţa plecare)

CLUJ MANRESA

Curs pentru animatoare de pastorală vocaţională

„VIAŢA CONSACRATĂ CA PROFEŢIE, ÎNCOTRO?”
„Iată, ce este lutul în mâna olarului, aceea sunteţi şi voi în mîna Mea!” (Ier 18,5).

Comisia de Pastorală Vocaţională

17-21 APRILIE (17 aprilie seara – 21 aprilie diminieaţa)

TRAIAN
Casa de Reculegere

Anunţ pentru înscriere la cursurile de formare din anul 2012 şi formulare de înscriere pentru cursurile de formare >>

CURS DE INTRODUCERE ÎN ÎNSOŢIREA SPIRITUALĂ: 1-11 iulie 2012
(sosire 1 iulie seara, plecare 12 iulie dimineţa)

2 iulie

INTRODUCERE
Sr. Piroska Darvas, sa
Sr Flavia Butnaru, cj
Sr. Kati Tatov, sja

ANTROPOLOGIE  - RELAŢIA OM-DUMNEZEU
Sr. Anna Diekmann, msc

3 iulie

ANTROPOLOGIA  - RELAŢIA OM-DUMNEZEU
Sr. Anna Diekmann, msc

AUTO-CUNOAŞTERE  prin tehnici bibliodramatice 
psih. Sarolta Lázár

4 iulie

AUTO-CUNOAŞTERE prin tehnici bibliodramatice
 psih. Sarolta Lázár

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL
Pr. Miklós Claudiu Ionel, sj

5 iulie

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL
Pr. Miklós Claudiu Ionel, sj

DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL
Pr. Miklós Claudiu Ionel, sj

6 iulie

ZI DE RECULEGERE  
Sr. Piroska Darvas, sa
Sr. Flavia Butnaru, cj
Sr. Kati Tatov, sja

ZI DE RECULEGERE  
Sr. Piroska Darvas, sa
Sr. Flavia Butnaru, cj
Sr. Kati Tatov, sja

7 iulie

SF. SCRIPTURĂ
Sr. Francesca Pratillo, sp

SF. SCRIPTURĂ
Sr Francesca Pratillo, sp

8 iulie

SF. SCRIPTURĂ  
Sr. Francesca Pratillo, sp

SF. SCRIPTURĂ  
Sr. Francesca Pratillo, sp

9 iulie

SF. SCRIPTURĂ  
Sr. Francesca Pratillo, sp

SF. SCRIPTURĂ  
Sr. Francesca Pratillo, sp

10 iulie

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN ÎNSOŢIRE
Sr. Ildikó Homa, sss
Pr. Leó Páll, ofm

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN ÎNSOŢIRE 
Sr. Ildikó Homa, sss
Pr. Leó Páll, ofm

11 iulie

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN ÎNSOŢIRE
Sr. Ildikó Homa, sss
Pr. Leó Páll, ofm

EVALUARE

Formular de înscriere pentru cursul de formare în însoţirea spirituală anul I. >>

 

Înscrieri: secretariatCRSM@clicknet.ro

ALTE COMISII:

* Comisia Socială
* Comisia pentru Ecumenism
* Comisia Pro Demnitatea Femeii
* Comisia de Pastorală Vocaţională

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro