Comisia pentru Ecumenism

 

Foaia Drumul Nostru Spre Unitatea Creştinilor

Nr.31, Nr. 35, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39., Nr. 40., Nr. 41., Nr. 42., Nr. 43., Nr. 44., Nr. 45., Nr. 46., nr. 47., nr. 48. , nr. 49., Nr. 50, nr. 51.,
nr. 52., nr. 53., nr. 54., supliment la 54.

CHARTA ECUMENICĂ

ROZARIUL PENTRU UNITATE

 

 


ALTE COMISII:

* Comisia de Formare - Cursuri
* Comisia Socială
* Comisia Pro Demnitatea Femeii
* Comisia de Pastorală Vocaţională

 

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro