Mesajul Adunării Generale CRSM-CSMR 2016

Adunarea Generală CRSM-CSMR a fost găzduită în acest an între 20 și 23 septembrie la Centrul Gaudium et Spes din Traian, având tema: „Ac țiune și Colaborare în Viața Consacrată din România”. A fost al patrulea an când cele două Conferințe a Superiorilor și Superioarelor Majore ale Congregațiilor religioase din România s-au reunit împreună. Tema acestui an încheie un parcurs de trei ani de analiză a vieții consacrate, stabilit de cele două consilii reunite la Cluj în decembrie 2013: percepție-reflecție-acțiune. Printr-o coincidență providențială, acest program se sincronizează cu proclamarea de către Biserică a anului 2016 ca An Jubiliar al Milostivirii.

Anul acesta a marcat o premieră în sensul primei participări la Adunarea Generală a celor două Conferințe a Excelenței Sale Miguel Maury Buendia, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova. După salutul de bun venit al Preafințitului Petru Gherghel, Episcop de Iași, la sfânta Liturghie inaugurală, Nunțiul apostolic a transmis în omilia ținută binecuvântarea Papei Francisc adresată întregii vieți consacrate din țară. De asemenea, el ne-a reînnoit apelul acestuia de a ne aminti de prima chemare, fără de care nu putem merge mai departe în viața consacrată, atât la nivel personal cât și comunitar.

Prima zi a Adunării a debutat cu o imersiune în mai multe realități sociale în care sunt prezente ordinele și congregațiile religioase din zona Romanului. Astfel au fost vizitate Căminul de bătrâni din Butea, Grădinița și Căminul de bătrâni din Gherăiești, Fundația Pacea și Centrul ACAR din Roman, precum și Liceul Lasalle din Pildești. Impresiile culese în prima parte a zilei au devenit materie de meditație în grupuri după amiază cu scopul identificării nevoilor întâlnite la periferiile existențiale și ale colaborării intercongregaționale în acest domeniu. Ziua s-a încheiat cu celebrarea euharistică prezidată de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași.

Inima întâlnirii a fost marcată nu doar cronologic, ci și tematic în ziua a doua prin conferințele ținute de doamna Rosanna Virgili, profesoară de exegeză biblică și științe religioase din Ancona (Italia), care ne-a interpelat cu ajutorul întrebării din Scriptură: „Învățătorule, ce trebuie să fac?” și, respectiv, al răspunsului lui Isus „Veniți într-un loc retras”. După ce a identificat acest „loc retras” cu inima, iar pe aceasta cu vocația profetică a vieții consacrate, dna Virgili a descris chemarea și provocările vieții călugărești în societatea și Biserica în contextul României de astăzi. Cele trei întrebări adresate în loc de încheiere au privit prezența surorilor și a fraților în mijlocul tinerilor, însoțirea mai puțin evocată a adulților și familiilor, precum și prezența lor integrată în sânul Bisericii prin formare și colaborare. Programul zilei a fost încununat cu Liturghia celebrată la Mănăstirea Surorilor Clarise din Roman.

În ultima zi cele două Conferințe ale Superioarelor și Superiorilor s-au desfășurat în paralel prin prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2015-2016. În cadrul CSMR au avut loc alegerile membrilor noului Consiliu prezidențial: pr. Marius Taloș SJ-președinte, pr. Teofil Petrișor OFM Conv.-vicepreședinte, pr. Claudiu Eva SVD-secretar și consilierii: pr. Augustin Folner OC și, respectiv, pr. Antonio Prestipino OCD.

Atât contribuțiile interlocutorilor noștri cât și dezbaterile succesive au dat naștere unui dialog sincer și deschis, pe care dorim să-l continuăm în comunitățile noastre pentru a trăi în mod autentic și rodnic vocația primită. În concret, dorim să adâncim rădăcinile chemării noastre profetice, să ne deschidem mai mult colaborării inter-congregaționale și cu laicii, răspunzând creativ astfel semnelor timpului, dar și fideli identității carismelor asumate.

Traian, 23 septembrie 2016                                                 Secretariatele CRSM-CSMR

 

Conferințele ținute de doamna Rosanna Virgili, profesoară de exegeză biblică și științe religioase din Ancona (Italia) pot fi descarcate de aici: audio1, audio2, audio3, audio4


Femei și bărbați consacrați în Europa: mărturisitori și artizani ai comuniunii

În perioada 23-28 martie a.c. la Tirana (Albania) a avut loc cea de a 16-a adunare generală a Uniunii Conferințelor Superioarelor și Superiorilor Majori din Europa (UCESM). România a fost reprezentată de sr. Varvara Acatrinei, CJ președinta Conferinței Superioarelor Majore (CRSM), sr. Ildikó Homa, SSS secretara generală CRSM și de Pr. Tiberio Scorrano, OCarm secretarul general al Conferinței Superiorilor Majori (CSMR).

UCESM-ul alcătuit din 38 de membrii, din 27 de țări a ales anul acesta ca locație pentru întâlnire Albania, deoarece adunarea generală programată anul trecut la Kiev nu s-a putut organiza din motivele istorice tragice bine cunoscute. Alegerea Albaniei însă a devenit simbolică pentru acest context din mai multe puncte de vedere: Albania este în Europa dar nu este membru UE, iar populația de aproape 3 milioane se împarte între multe confesiuni (musulmani, ortodocși, catolici și alte confesiuni creștine), dar care oferă un model exemplar de colaborare interconfesională.

Viața consacrată europeană la fel, își caută răspunsul propriu înrădăcinat în Dumnezeu, conform semnelor timpurilor, precum și rolul în biserică și societate. Papa Francisc a lansat trei provocări pentru anul vieții consacrate: profetismul, comuniunea și atenția pentru periferie. Conform cu aceste provocări participanții au fost îndrumați de pr. Marko Ivan Rupnik, SJ, teolog și artist, în reflecția lor asupra temei adunării generale pentru a pune sub semnul întrebării anumite perspective paradigmatice din gândirea teologică. Diferența între creștinii din primele secole și cei din zilele noastre poate fi surpinsă în diferența dintre viață și doctrină, existență și esență. Pentru primii creștini biserica a însemnat teologia, iar pe parcursul secolelor doctrina s-a despărțit de viață, esența de existență, și experiența s-a obiectivizat. Astăzi avem mulți botezați, dar care nu au experiența vieții creștine. Numai acela devine creștin cine moare în Cristos și învie cu El și în El.

Provocarea vieții consacrate și a formării la viața consacrată constă tocmai în aceasta: doctrina universală ideală formulată se regăsește în concretul cotidian? Modelul anterior de viață consacrată a fost imitatio Christi (imitarea lui Cristos), dar aceasta s-a construit pe idealul de perfecțiune individuală. Astăzi omul european nu vrea o ideologie, ci viață. Idealul de viață consacrată astăzi la care aspiră oamenii este cea a umanității trăite în Dumnezeu. Teologia patristică cunoștea acest lucru, conform cunoscutului citat al Sfântulului Ireneu: Gloria lui Dumnezeu este omul viu. Spiritualitatea cristocentrică trebuie să fie completată: Cristos a venit ca să ni-l arate pe Tatăl, și la fel și noi suntem chemați ca să dăm mărturie despre Tatăl.

La ceea ce ne cheamă și papa Francisc, în special în acest an, este schimbarea perspectivei noastre teologice, ca să-l putem descoperi pe Dumnezeu în umanitatea noastră. Credința noastră trebuie să aibă un caracter simbolic, să nu rămână la nivelul semnului. Semnul este static, arată din exterior spre Dumnezeu. Simbolul însă este dinamic, ne permite ca să-l experimentăm pe Dumnezeu din interiorul nostru. Isus ne cheamă la această credință interioară de caracter simbolic: "cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl". (In14,9) Viața ni-l arată pe Isus, nu credința conceptualizată.

Viața consacrată poate să-și descopere prospețimea, dacă în locul idealului de perfecțiune individuală, pune în centrul atenției sale și a cercetării teologice, milostivirea divină descoperită în umanitatea și slăbiciunea persoanei.

Participanții la cea de a 16-a adunare generală au avut ocazia să cunoască istoria poporului albanez prin vizitarea muzeului național din Tirana și prin întâlnirea organizată la muzeu cu oficialitățile statului albanez. Prim-ministrul albanez la această întâlnire a mulțumit persoanelor consacrate din Albania pentru slujirea lor. Minstrul culturii și ministrul tineretului au subliniat efortul surorilor și fraților depus pentru cultură și educație.

La adunare au fost invitați și diverși reprezentanți ai confesiunilor prezente în Albania, care au depus mărturie despre cum încearcă să caute punctele comune în relațiile interconfesionale. Confesiunile - în interpretarea reprezentantului muzulman - au trei inamici: ignoranța, lipsa dialogului și sărăcia. Rezolvarea primelor două probleme va duce și la rezolvarea problemei sărăciei.

În ultima zi participanții s-au rugat împreună cu persoanele consacrate din Albania calea crucii în Scutari, centrul catolicismului albanez. Tot aici au avut ocazia să viziteze închisoarea-muzeu, în care mulți credincioși catolici, dar nu numai, și-au dat viața pentru Dumnezeu.

În anul vieții consacrate această adunare generală a avut o relevanță deosebită pentru femeile și bărbații consacrați din Europa, și i-a întărit pe drumul indicat de papa Francisc:

Aşadar, fiţi femei şi bărbaţi de comuniune, faceţi-vă prezenţi cu curaj acolo unde există diferenţe şi tensiuni şi fiţi semn credibil al prezenţei Duhului care revarsă în inimi pasiunea pentru ca toţi să fie una (cf. In 17,21). Trăiţi mistica întâlnirii: "Capacitatea de simţire, de ascultare a celorlalte persoane. Capacitatea de a căuta împreună drumul, metoda", lăsându-vă luminaţi de relaţia de iubire care există între cele trei persoane divine (cf. 1In 4,8) ca model al oricărui raport interpersonal. (din scrisoarea papei Francisc pentru Anul Vieții Consacrate)

Sr. Homa Ildikó, SSS

 

 

|
|
|
|
|
|

© Federaţia Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Adresa: RO-400246 CLUJ NAPOCA, str. Maramureşului nr. 23
Tel/Fax: 0040-264-435096
E-mail: secretariatCRSM@clicknet.ro